Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością gospodarczą ani z jej niezależną działalnością zawodową.

 

Uwagi szczególne

W przypadku finansowania tej umowy za pomocą pożyczki i późniejszego jej wypowiedzenia, przestaje nas wiązać również umowa pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa kredytodawcą lub gdy Państwa kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie odstąpienia od umowy lub zwrotu towarów pożyczka została nam już naliczona, pożyczkodawca wstępuje w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Państwa w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu towarów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walutowych lub pochodnych).

Jeśli chcą Państwo w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystajcie z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąpcie od umowy pożyczki, jeśli również w tym zakresie przysługuje Pańśtwu prawo do odstąpienia od umowy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

- Umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeśli ich pieczęć została usunięta po dostawie.
- Umowy o dostawę towarów, jeśli po dostawie zostały one nierozerwalnie połączone z innymi towarami ze względu na ich charakter.
- Umowy o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wideo albo oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Możesz skorzystać z poniższego formularza, aby złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

— Do: KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław
— Ja/my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)
— Zamówiono dnia (*)/odebrano dnia (*)
— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)
— Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Operatorem strony www.kik.pl i partnerem umownym w przypadku zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego jest:

KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław

Tel.: + 48  66 81 81 981

E-Mail: info@kik.pl
Jesteśmy dostępni: pn - czw  w godzinach: 7:30-16:00, pt w godzinach 7:30-14:30 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 897-17-77-132 NIP

UE: PL8971777132 

Regon: 021685533

Nr. rej. BDO 000006654


Członkowie Zarządu

Rüdiger Hartmann 

Sebastian Bader

Jan Skowron

Regulacje prawne

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE