Ochrona danych osobowych

Za pomocą niniejszej polityki prywatności chcielibyśmy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Jesteśmy świadomi znaczenia przetwarzania danych osobowych dla użytkownika i w związku z tym przestrzegamy wszystkich stosownych wymogów prawnych. Dlatego też  ochrona prywatności użytkowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi, a przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest dla nas sprawą oczywistą.
Nasza praktyka w zakresie ochrony danych jest zgodna z przepisami o ochronie danych, w szczególności z unijnym ogólnym rozporządzeniem (RODO) oraz z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z nami pod adresem:
odo@kik.pl

Podstawy prawne

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Zgoda, np. na otrzymywanie Newslettera, zapytania: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Czynności przed zawarciem umowy i realizacja zamówienia, realizacja umowy, np. również wnioski: Art. 6 (1) lit. b RODO.
 • Obowiązki prawne, takie jak obowiązek przechowywania: Art. 6 (1) lit. c RODO.
 • Reklama bez zgody,śledzenie, logi serwera, pliki cookies, np. w celu ulepszenia oferty oraz ze względów technicznych (prawnie uzasadniony interes): Art. 6 (1) lit. f RODO.Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane z systemu komputerowego użytkownika podczas każdej wizyty na stronie i przechowuje te dane w tzw. plikach dziennika serwera.Gromadzone są następujące dane:

 • Data i godzina pobrania danych 
 • Nazwa żądanego pliku 
 • Pochodzący adres URL, z którego uzyskano dostęp do strony 
 • Adres IP 
 • ilość przesłanych danych 
 • świadczeniodawca składający wniosek 
 • system operacyjny i używana przeglądarka


Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Adres IP teoretycznie umożliwia przyporządkowanie do konkretnego użytkownika, ale na podstawie tej informacji nie można bezpośrednio stwierdzić tożsamości użytkownika.

Przechowywanie danych w plikach dziennika serwera odbywa się w następujących uzasadnionych przypadkach:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (zapobieganie oszustwom i kryminalistyka)
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy serwisu
 • Optymalizacja strony internetowej

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie ich w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.
Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów, otwierania konta klienta lub kontaktowania się z nami.
Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje je nam w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) lub zakładając konto klienta. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Jeśli klient zdecyduje się złożyć zamówienie bez osobistego hasła, otrzyma automatycznie wygenerowane hasło do śledzenia zamówienia. Podane przez klienta dane wykorzystujemy do realizacji umowy i obsługi jego zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy poniżej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy zawarty w niniejszych informacjach (odo@kik.pl) lub pocztą na adres podany poniżej lub za pomocą funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

Dane kandydata
Jeśli skontaktują się z nami Państwo w ramach aplikacji za pośrednictwem naszej zakładki kariera i przekażą nam swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego portalu, będziemy przetwarzać Wasze dane w celu rozpatrzenia aplikacji. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu lub, w stosownych przypadkach, w celu realizacji zatrudnienia i, o ile nie zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie lub istnieje inny uzasadniony interes, taki jak obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie Ogólnej Ustawy o Równym Traktowaniu. W tym celu potrzebujemy określonych tam danych obowiązkowych, w przeciwnym razie nie będziemy mogli przetworzyć wniosku lub będziemy mogli przetworzyć go w niewystarczającym stopniu.

Przekazywanie danych stronom trzecim
Dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji i przetwarzania stosunku umownego, np. firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, lub instytucji finansowej, której zlecono płatność, a także, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas  lub usługom płatniczym wybranym przez użytkownika w procesie zamawiania (Pay Pal, Przelewy 24, BLIK. W przeciwnym razie dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie za jego wyraźną zgodą, o ile jest to konieczne w przypadku obrony prawnej w uzasadnionym interesie lub w przypadku obowiązku prawnego.

 

Firma kurierska DHL

W celu dostarczenia zamówienia do klienta współpracujemy z zewnętrzną firmą kurierską DHL. Firma otrzymuje od nas następujące dane w celu realizacji określonego zlecenia:

Imię i nazwisko klienta

Adres dostawy

Adres pop DHL jeśli przesyłka ma zostać dostarczona do punktu odbioru paczek DHL

ew. adres e-mail (jeżeli firma kurierska chce poinformować użytkownika pocztą elektroniczną o planowanym terminie dostawy)

 

Dostawcy usług płatniczych

KiK Textil Sp. z o.o. oferuje różne opcje płatności, takie jak przedpłata (przelew zwykły), płatność przez PayPal, BLIK oraz Przelewy 24. W tym celu dane dotyczące płatności mogą być przekazywane dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy. Firmą pośredniczą w przekazywaniu transakcji jest Unzer GmbH. Użytkownik po wybraniu formy płatności jest przekierowywany na stronę dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajduje się w ich polityce prywatności, które można znaleźć pod poszczególnymi linkami:

Unzer GmbH • Werner-von-Siemens-Ring 17 • 85630 Grasbrunn

https://www.unzer.com/de/datenschutz/

Przedpłata: Korzystając z przedpłaty, której dokonuje się za pomocą przelewu akceptują Państwo regulamin swojego banku.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luksemburg

https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub?locale.x=pl_PL

przelewy24: PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań i DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

BLIK: Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa

https://blik.com/media/03_POLITYKA_PRYWATNOSCI_I_POLITYKA_COOKIES_PSP_nowa.pdf


Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się do Newslettera e-mail
Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym newsletterze, będziemy wykorzystywać podane przez Państwa dane w celu regularnego wysyłania Państwu naszego biuletynu pocztą elektroniczną. Rejestracja odbywa się w następujący sposób: na adres e-mail podany po raz pierwszy w celu wysyłki biuletynu wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy sprawdzeniu, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy jako osoba zainteresowana wyraziła zgodę na otrzymywanie biuletynu. Rejestracja w celu otrzymywania biuletynu jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli posiadają Państwo również konto użytkownika w naszym sklepie internetowym dane te zostaną połączone, jeśli używają Państwo w tym celu tego samego adresu e-mail. Dzięki temu możemy wysyłać reklamy ukierunkowane na podstawie działań podjętych przez Was w sklepie, na stronie internetowej. Dane te są łączone wyłącznie na potrzeby naszych własnych, ukierunkowanych reklam. Dane użytkowników nie będą przekazywanee osobom trzecim. Niezależnie od tego wykorzystujemy kliknięcia dokonane za pośrednictwem newslettera do ulepszania naszej oferty oraz do celów reklamy ukierunkowanej. Jeżeli użytkownik nie posiada profilu użytkownika w sklepie internetowym w tym celu wykorzystywane są wyłącznie dane, które podał przy zamawianiu newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub korzystając z linku umieszczonego w tym celu w newsletterze, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Nawet jako klient, tzn. jeśli dokonał już zakupu w naszym sklepie internetowym, będzie otrzymywać newsletter tylko wtedy, gdy złoży osobne zamówienie i potwierdzi je w opisany powyżej sposób.

Wykorzystanie danych do reklamy e-mailowej bez rejestracji w newsletterze i prawo do sprzeciwu
Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a nie zostanie wyrażony sprzeciw, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania pocztą elektroniczną ofert produktów podobnych do tych, które już zakupiono z naszej oferty. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy opisany poniżej lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.


Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się na Newsletter Messengera
Korzystając z komunikatora Facebook Messenger i wchodząc w interakcję z KiK poprzez kliknięcie przycisku "Dalej", możemy zobaczyć publiczne informacje z Twojego konta na Facebooku. Na przykład przetwarzamy dane dotyczące lokalizacji użytkownika w celu korzystania z funkcji wyszukiwania sklepów oraz, jeśli użytkownik zapisał się na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger, w celu wysyłania mu lokalnych promocji w jego okolicy. Jeśli użytkownik zapisze się na otrzymywanie biuletynu Facebook Messenger, wykorzystujemy w tym celu dane profilowe udostępnione publicznie przez użytkownika na Facebooku, aby regularnie wysyłać mu biuletyn przez  Facebook Messenger. Proces rejestracji wygląda następująco: Można zapisać się na nasz newsletter w aplikacji Facebook Messenger i zarządzać nim, klikając przycisk "Nowości i oferty" w aplikacji Facebook Messenger. W każdej chwili można przerwać lub zrezygnować z subskrypcji biuletynu Messenger za pomocą funkcji "Zarządzaj wiadomościami". W ramach newslettera wysyłanego przez Facebook Messenger możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak wiek, płeć, rozmiar odzieży, preferencje użytkownika itp. Podanie tych informacji jest dobrowolne. W ten sposób, na podstawie podanych przez Państwa  informacji, możemy wysyłać reklamy ukierunkowane na tematy, które naprawdę Was  interesują. Oczywiście, w zapytaniach można również dokonać "braku wyboru". Dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby naszych własnych reklam ukierunkowanych. Wasze dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Pragniemy zaznaczyć, że klikając na "Wiadomości za pośrednictwem Messengera", użytkownik zawsze wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas publicznie dostępnych danych z Facebooka do celów profilowania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać zarówno poprzez wysłanie wiadomości o treści "Zarządzaj wiadomościami", jak i za pomocą przycisku "Zarządzaj wiadomościami" umieszczonego na końcu wiadomości, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. W tym miejscu obowiązują informacje dotyczące ochrony danych osobowych w aplikacji Facebook Messenger.


Zdolność kredytowa
W Polsce mogą to być następujące instytucje:

Biuro Informacji Kredytowej SA. ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a 02-679 Warszawa

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a 02-679 WarszawaWykorzystanie plików cookie
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez pewien ustalony okres czasu i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Po upływie określonego czasu te pliki cookie są automatycznie usuwane. Dane przechowywane w naszych plikach cookie nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. (nazwa, adres itp.). Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Wykorzystanie aplikacji Mapp do analizy stron internetowych

Aby móc zaoferować nieposzlakowaną obecność w Internecie, stale sprawdzamy funkcjonalność naszej witryny. Do tego celu wykorzystuje się narzędzie "Mapp Intelligence", produkt firmy Mapp Digital Germany GmbH, Sandstr. 3, 80335 Monachium. Narzędzie to gromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny - na przykład o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez użytkowników i czy na danej stronie pojawiają się komunikaty o błędach. To narzędzie nie przechowuje żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Zebrane informacje są zbierane i analizowane w taki sposób, że nie można ich przypisać konkretnej osobie. Ponadto narzędzie to umożliwia analizę skuteczności naszych kanałów marketingowych oraz uzyskanie podstawowych informacji o naszych produktach, co pozwala nam jeszcze lepiej dostosować nasze produkty do potrzeb osób odwiedzających stronę internetową.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zaawansowaną analizę sieciową w banerze plików cookie, nasza witryna rozszerza zakres gromadzonych danych. Może to prowadzić do wyciągania wniosków na temat poszczególnych osób. Bez zgody użytkownika nie będziemy gromadzić żadnych danych, które pozwolą nam wyciągać wnioski na jego temat.

 

Myra Security GmbH

Nasza strona internetowa korzysta z usług Myra Security GmbH (DE), Landsberger Str. 187, 80687 Monachium, Niemcy. Celem usługi jest zapewnienie bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych w Internecie (SSL), optymalizacja globalnej wydajności strony internetowej poprzez Myra Content Delivery Network (CDN) oraz poprawa bezpieczeństwa i ochrony przed cyberatakami poprzez Myra Hyperscale Web Application Firewall (WAF). Ponieważ prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna, wybraliśmy Myra jako niemieckiego dostawcę zabezpieczeń IT, który niezawodnie spełnia wysokie standardy RODO w zakresie przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Usługa jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat RODO i Myra Security można znaleźć na stronie Myra Security poświęconej ochronie danych: https://www.myrasecurity.com/en/privacy-policy/.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Adwords
Korzystamy z Google AdWords, produktu firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). W produkcie zastosowano tzw. technologię śledzenia konwersji. Polega to na umieszczeniu przez Google pliku cookie w urządzeniu końcowym osób odwiedzających nasze witryny, które wchodzą na nie po kliknięciu reklamy Google. Plik cookie jest ważny przez 30 dni. W okresie ważności tego pliku cookie zarówno Google, jak i my możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął na taką reklamę i w ten sposób dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony naszej witryny. Piksel śledzący jest następnie umieszczany na urządzeniach końcowych takich osób odwiedzających naszą witrynę, co pozwala nam ustalić, czy osoba ta złożyła zamówienie, a jeśli tak, to o jakiej wartości. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji o tożsamości odwiedzającego, a jedynie łączną liczbę osób, które zostały przekierowane na stronę konwersji wskazaną przez nas za pośrednictwem reklamy Google oraz wartości zamówień. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć tutaj . Należy pamiętać, że te informacje dotyczące ochrony danych są niezależne od nas i dlatego nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat używania lub nieakceptowania plików cookie można znaleźć w sekcji "Używanie plików cookie" w niniejszej polityce prywatności.

Korzystanie z narzędzi śledzenia trbo GmbH
Na naszej stronie internetowej technologie firmy trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 Monachium, http://www.trbo.com/ (zwanej dalej "trbo") są wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty online, pomiaru skuteczności naszych reklam online oraz do odtwarzania spersonalizowanych ofert.
Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, używamy narzędzi śledzących (w szczególności tzw. plików cookie i sygnałów nawigacyjnych).
Dane gromadzone i wykorzystywane w tym kontekście są zawsze przechowywane wyłącznie pod pseudonimem (np. losowym numerem identyfikacyjnym) i nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika (np. nazwiskiem, adresem itp.).
Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Usuwanie danych na poziomie użytkownika i wydarzenia odbywa się nie później niż 14 miesięcy po ich zgromadzeniu.
Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą trbo w wyżej wymienionych celach można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość lub zmienić wybrane preferencje. W tym celu należy kliknąć na ustawienia plików cookie w stopce.
Zawarliśmy z firmą trbo umowę dotyczącą realizacji zamówień.


 Więcej informacji na temat ochrony danych w trbo można znaleźć tutaj: https://www.trbo.com/en/privacy-policy/

 

Menedżer tagów Google

Do hostowania naszej strony internetowej korzystamy z usługi Google „Menedżer tagów Google”. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Menedżer tagów Google jest narzędziem pomocniczym i gromadzi dane osobowe wyłącznie do celów technicznie niezbędnych. Menedżer tagów Google zapewnia ładowanie innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

 • Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące Menedżera tagów Google: https://support.google.com/tagmanager/?hl=pl#topic=3441647
 • Warunki korzystania z Menedżera tagów Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

 

OpenStreetMap

Do tworzenia map wykorzystujemy OpenStreetMap, usługę OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, Wielka Brytania, zwaną dalej „OpenStreetMap”.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w której zintegrowana jest usługa OpenStreetMap, OpenStreetMap zapisuje plik cookie na jego urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W związku z tym ustawienia użytkownika i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia strony lub zapewnienia funkcjonalności usługi OpenStreetMap. Przetwarzanie to umożliwia OpenStreetMap identyfikację strony internetowej, z której wysłano zapytanie użytkownika oraz adres IP, na który ma zostać wysłana mapa trasy.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Oferty OpenStreetMap na

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

dalsze informacje o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych oraz o prawach i możliwościach ochrony prywatności.


Wykorzystanie banerów cookie
Odbiorcą danych w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. e) RODO jest Usercentrics GmbH. W kontekście przetwarzania zamówień KiK przekazuje dane osobowe (dane dotyczące zgody) do Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Monachium, Niemcy, jako podmiotu przetwarzającego zamówienia. Dane dotyczące zgody oznaczają następujące dane: Data i godzina wizyty lub zgody / odmowy, informacje o urządzeniu. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (obowiązek dostarczenia dowodu zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO) oraz związanej z tym dokumentacji zgody, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Do przechowywania danych wykorzystywana jest pamięć lokalna.Dane dotyczące zgody będą przechowywane przez 3 lata. Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat gromadzonych danych oraz sposobu kontaktowania się z nami można znaleźć w Polityce prywatności.

Microsoft Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Microsoft Advertising firmy Microsoft Ireland Operations Limited (Irlandia/EU) (dawniej Bing Ads). Narzędzie Universal Event Tracking (UET) - Tool jest używane przez Microsoft Advertising, usługę marketingową online, aby pomóc nam kierować reklamy w wyszukiwarce Microsoft Bing. W tym celu Microsoft Advertising wykorzystuje pliki cookie. Identyfikatory internetowe (np. identyfikatory plików cookie), adresy IP, identyfikatory urządzeń oraz szczegóły dotyczące urządzenia użytkownika i ustawień przeglądarki wykorzystywane są do przetwarzania danych osobowych.

Microsoft Advertising służy do optymalizacji umieszczania reklam. Więcej informacji na temat tych operacji przetwarzania, stosowanych technologii, przechowywanych danych i okresu przechowywania można znaleźć w ustawieniach naszego narzędzia do zarządzania zgodami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę za pomocą naszego narzędzia do zarządzania zgodami.
Nie można wykluczyć przekazywania danych do firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych w przypadku usług firmy Microsoft. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych firmy Microsoft. https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited (Irlandia/UE). Google Analytics to usługa analityki internetowej, której używamy do zbierania i analizowania danych o zachowaniu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje w tym celu pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe przetwarzane są w postaci identyfikatorów internetowych (w tym identyfikatorów plików cookie), adresów IP, identyfikatorów urządzeń oraz informacji o interakcjach z naszym serwisem. Niektóre z tych danych to informacje przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Ponadto pliki cookies służą do przechowywania dalszych informacji o urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik. Google Analytics będzie przechowywać takie informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu użytkonika tylko za jego zgodą.

Google Ireland będzie przetwarzać zebrane w ten sposób dane na nasze zlecenie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów z aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Podrabiane profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie przetworzonych danych.

Przechowywanie plików cookies oraz opisane tu dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą użytkownika. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych w związku z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 litera RODO. Można odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z naszego narzędzia do zarządzania zgodami.

Dane osobowe przetwarzane w celu udostępniania Google Analytics w naszym imieniu mogą być przekazywane do dowolnego kraju, w którym znajdują się placówki Google Ireland lub podwykonawcy przetwarzania Google Ireland. Proszę zwrócić uwagę na informacje w sekcji „Przekazywanie danych do krajów trzecich”.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników Google Ireland jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie może być łączony z innymi danymi. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Korzystamy z Google Analytics w wersji 4. Pozwala nam to śledzić dane dotyczące interakcji z urządzeniem i sesją. Dzięki temu możemy umieszczać poszczególne działania użytkowników w kontekście i analizować długoterminowe relacje. Dane o działaniach użytkowników są przechowywane przez 14 miesięcy, a następnie są automatycznie usuwane. Wszystkie inne dane zdarzeń są przechowywane przez 2 miesiące, a następnie automatycznie usuwane. Wygasłe dane są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Korzystamy również z funkcji reklamowej Google Analytics (remarketing). Ta funkcja, wraz z funkcjami Google obsługującymi różne urządzenia, umożliwia nam wyświetlanie reklam w bardziej ukierunkowany sposób i prezentowanie użytkownikom reklam opartych na zainteresowaniach. Remarketing pokazuje użytkownikom reklamy i produkty, które uznają za interesujące na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google. Ta funkcja pozwala nam łączyć odbiorców reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google Ads na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach komunikaty reklamowe, dostosowane do użytkonika na podstawie jego  wcześniejszego przeglądania i zachowania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google powiąże w tym celu jego przeglądarkę internetową i historię aplikacji z jego kontem Google. Oznacza to, że te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym zaloguje się swoim kontem Google. Zebrane dane są zapisywane na jego koncie Google wyłącznie na podstawie jego zgody, którą może wyrazić lub wycofać od Google. W przypadku tych połączonych usług dane są gromadzone przez Google Analytics w celach reklamowych. Aby wesprzeć funkcję remarketingu, Google Analytics rejestruje tymczasowe identyfikatory użytkowników uwierzytelnione przez Google, które są powiązane z naszymi danymi Google Analytics. Służy do definiowania i tworzenia odbiorców w celu promowania reklam na wielu urządzeniach”.


Przypomnienie o opinii za pośrednictwem Trusted Shops
Jeśli podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu zostanie na to wyrażona wyraźna zgoda, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając przeznaczony do tego celu przycisk ("Oceń później"), przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.com) w celu przypomnienia pocztą elektroniczną o możliwości wystawienia oceny zamówienia. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio do Trusted Shops.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, prawo do informacji i możliwość kontaktu 
Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących jego osoby oraz, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zakładowym inspektorem ochrony danych Panią Magdaleną Tyrakowską-Szymczak:
KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław
Mail: odo@kik.pl


Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest

KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław
Tel.: + 48  66 81 81 981
Mail: info@kik.pl


Zarząd i dalsze informacje na temat firmy można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

Regulacje prawne

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.
Zarejestruj się bezpłatnie