Polityka Prywatności

KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław

 1. Wstęp

Niniejszy dokument uwzględnia informacje w zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego KIK Textil sp. z o.o.

Administrator – KIK Textil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we Wrocławiu (53-671) przy ul. Legnickiej 21a (KRS: 0000394343, NIP: 8971777132, REGON: 02168553300000).

 

 1. Podstawy prawne

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • na podstawie uzyskanej wyraźnej zgody, celem przekazywania Newslettera (marketing bezpośredni), a także celem udzielenia odpowiedzi na kierowane do nas zapytania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy sprzedaży i realizacji zamówienia, a także finalnie realizacji samej umowy zawartej z klientem, np. również rozpatrywanie wniosków klienta: Art. 6 (1) lit. B RODO.
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z umowy zawartej z klientem, takich jak obowiązek przechowywania: Art. 6 (1) lit. c RODO.
 • celem działań reklamowych (bez zgody), śledzenia, weryfikacji logi serwera, pliki cookie np. w celu ulepszenia oferty oraz ze względów technicznych (prawnie uzasadniony interes: Art. 6 (1) lit. f RODO.

 

 1. Przechowywanie danych dostępowych w plikach dziennika serwera

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane z systemu komputerowego użytkownika podczas każdej wizyty na stronie i przechowuje te dane w tzw. plikach dziennika serwera. Gromadzone są następujące dane:

 • Data i godzina pobrania danych,
 • Nazwa żądanego pliku,
 • Pochodzący adres URL, z którego uzyskano dostęp do strony,
 • Adres IP,
 • ilość przesłanych danych,
 • świadczeniodawca składający wniosek,
 • system operacyjny i używana przeglądarka.

Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Adres IP teoretycznie umożliwia przyporządkowanie do konkretnego użytkownika, ale na podstawie tej informacji nie można bezpośrednio stwierdzić tożsamości użytkownika.

Przechowywanie danych w plikach dziennika serwera odbywa się w następujących uzasadnionych przypadkach:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (zapobieganie oszustwom, w tym cyberprzestępstwom i kryminalistyka),
 • Zapewnienie bezawaryjnej pracy serwisu,
 • Optymalizacja strony internetowej,
 • Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie ich w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.,
 • Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów, otwierania konta klienta lub kontaktowania się z nami.

Gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownik dobrowolnie przekazuje je nam w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) lub zakładając konto klienta. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Jeśli klient zdecyduje się złożyć zamówienie bez osobistego hasła, otrzyma automatycznie wygenerowane hasło do śledzenia zamówienia. Podane przez klienta dane wykorzystujemy do realizacji umowy i obsługi jego zapytań. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy poniżej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres kontaktowy wskazany w pkt. 23 poniżej lub za pomocą funkcji przewidzianej w tym celu na koncie klienta.

 

 1. Dane kandydata

Jeśli skontaktują się z nami Państwo w ramach aplikacji za pośrednictwem naszej zakładki kariera i przekażą nam swoje dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszego portalu, będziemy przetwarzać Wasze dane w celu rozpatrzenia aplikacji. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu lub, w stosownych przypadkach, w celu realizacji zatrudnienia i, o ile nie zostanie nawiązany stosunek pracy, zostaną usunięte w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie lub istnieje inny uzasadniony interes, taki jak obowiązek dostarczenia dowodów w ewentualnym postępowaniu w związku z ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć na tle Kodeksu pracy.

 

 1. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w celu realizacji i przetwarzania stosunku umownego, np. firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, lub instytucji finansowej, której zlecono płatność, a także, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub usługom płatniczym wybranym przez użytkownika w procesie zamawiania (PayPal, Przelewy 24, BLIK). W pozostałych przypadkach dane użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie za jego wyraźną zgodą, o ile jest to konieczne w przypadku obrony prawnej w uzasadnionym interesie lub w przypadku wykonania obowiązku prawnego.

 

 1. Firma kurierska DHL

W celu dostarczenia zamówienia do klienta współpracujemy z zewnętrzną firmą kurierską DHL, z którą została zawarta odpowiednia umowa dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych. Firma otrzymuje od nas następujące dane w celu realizacji określonego zlecenia:

 • Imię i nazwisko klienta;
 • Adres dostawy;
 • Adres pop DHL, jeśli przesyłka ma zostać dostarczona do punktu odbioru paczek DHL;
 • Adres e-mail (jeżeli firma kurierska chce poinformować użytkownika pocztą elektroniczną o planowanym terminie dostawy);
 • Numer telefonu, jeżeli został podany w trakcie składania zamówienia lub tworzenia konta klienta;

 

 1. Dostawcy usług płatniczych

KiK Textil Sp. z o.o. oferuje różne opcje płatności, takie jak przedpłata (przelew zwykły), płatność przez PayPal, BLIK oraz Przelewy 24. W tym celu dane dotyczące płatności mogą być przekazywane dostawcom usług płatniczych, z którymi współpracujemy i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych. Firmą pośredniczą w przekazywaniu transakcji jest Unzer GmbH. Użytkownik po wybraniu formy płatności jest przekierowywany na stronę dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dostawców usług płatniczych znajduje się w ich politykach prywatności, które można znaleźć pod poszczególnymi linkami:

 

 1. Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się do Newslettera e-mail

Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym Newsletterze, będziemy wykorzystywać podane przez Państwa dane w celu regularnego wysyłania Państwu naszego biuletynu pocztą elektroniczną. Rejestracja odbywa się w następujący sposób: na adres e-mail podany po raz pierwszy w celu wysyłki biuletynu wysyłana jest wiadomość z potwierdzeniem. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy sprawdzeniu, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy jako osoba zainteresowana wyraziła zgodę na otrzymywanie biuletynu. Rejestracja w celu otrzymywania biuletynu jest zakończona dopiero po otrzymaniu potwierdzenia. Jeśli posiadają Państwo również konto użytkownika w naszym sklepie internetowym dane te zostaną połączone, jeśli używają Państwo w tym celu tego samego adresu e-mail. Dzięki temu możemy wysyłać reklamy ukierunkowane na podstawie działań podjętych przez Was w sklepie, na stronie internetowej. Dane te są łączone wyłącznie na potrzeby naszych własnych, ukierunkowanych reklam. Dane użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim. Niezależnie od tego wykorzystujemy kliknięcia dokonane za pośrednictwem Newslettera do ulepszania naszej oferty oraz do celów reklamy ukierunkowanej. Jeżeli użytkownik nie posiada profilu użytkownika w sklepie internetowym w tym celu wykorzystywane są wyłącznie dane, które podał przy zamawianiu Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy wskazany w pkt. 23 poniżej lub korzystając z linku umieszczonego w tym celu w Newsletterze, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych. Nawet jako klient, tzn., jeśli dokonał już zakupu w naszym sklepie internetowym, będzie otrzymywać Newsletter tylko wtedy, gdy złoży osobne zamówienie i potwierdzi je w opisany powyżej sposób.

 

 1. Wykorzystanie danych do reklamy e-mailowej bez rejestracji w Newsletterze i prawo do sprzeciwu

Jeżeli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi (na co wyrazicie Państwo uprzednią wyraźną zgodę), a następczo nie zostanie wyrażony sprzeciw lub zgoda ta nie zostanie wycofana, zastrzegamy sobie prawo do regularnego wysyłania pocztą elektroniczną ofert produktów podobnych do tych, które już zakupiono z naszej oferty. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy wskazany w pkt. 23 poniżej lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w reklamowej wiadomości e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych, zgodnie z taryfą operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetowego.

 

 1. Wykorzystanie danych przy zapisywaniu się na Newsletter Messengera

Korzystając z komunikatora Facebooka – Messenger i wchodząc w interakcję z KiK poprzez kliknięcie przycisku "Dalej", możemy zobaczyć publiczne informacje z Twojego konta na Facebooku. Na przykład przetwarzamy dane dotyczące lokalizacji użytkownika w celu korzystania z funkcji wyszukiwania sklepów oraz, jeśli użytkownik zapisał się na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger, w celu wysyłania mu lokalnych promocji w jego okolicy. Jeśli użytkownik zapisze się na otrzymywanie biuletynu Facebook Messenger, wykorzystujemy w tym celu dane profilowe udostępnione publicznie przez użytkownika na Facebooku, aby regularnie wysyłać mu biuletyn przez Facebook Messenger. Proces rejestracji wygląda następująco: Można zapisać się na nasz Newsletter w aplikacji Facebook Messenger i zarządzać nim, klikając przycisk "Nowości i oferty" w aplikacji Facebook Messenger. W każdej chwili można przerwać lub zrezygnować z subskrypcji biuletynu Messenger za pomocą funkcji "Zarządzaj wiadomościami". W ramach Newslettera wysyłanego przez Facebook Messenger możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak wiek, płeć, rozmiar odzieży, preferencje użytkownika itp. Podanie tych informacji jest dobrowolne. W ten sposób, na podstawie podanych przez Państwa informacji, możemy wysyłać reklamy ukierunkowane na tematy, które naprawdę Was interesują. Oczywiście, w zapytaniach można również dokonać "braku wyboru". Dane te są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby naszych własnych reklam ukierunkowanych. Wasze dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Pragniemy zaznaczyć, że klikając na "Wiadomości za pośrednictwem Messengera", użytkownik zawsze wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas publicznie dostępnych danych z Facebooka do celów profilowania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rezygnacja z otrzymywania biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać zarówno poprzez wysłanie wiadomości o treści "Zarządzaj wiadomościami", jak i za pomocą przycisku "Zarządzaj wiadomościami" umieszczonego na końcu wiadomości, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. W tym miejscu obowiązują informacje dotyczące ochrony danych osobowych w aplikacji Facebook Messenger.

 

 1. Wykorzystanie plików cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach używamy tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez pewien ustalony okres i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Po upływie określonego czasu te pliki cookie są automatycznie usuwane. Dane przechowywane w naszych plikach cookie nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. (nazwa, adres itp.). Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie, funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

 

 1. Wykorzystanie aplikacji Mapp do analizy stron internetowych

Aby móc zaoferować prawidłową obecność w Internecie, stale sprawdzamy funkcjonalność naszej witryny. Do tego celu wykorzystuje się narzędzie "Mapp Intelligence", produkt firmy Mapp Digital Germany GmbH, Sandstr. 3, 80335 Monachium. Narzędzie to gromadzi informacje o sposobie korzystania z witryny - na przykład o tym, które strony są najczęściej odwiedzane przez użytkowników i czy na danej stronie pojawiają się komunikaty o błędach. To narzędzie nie przechowuje żadnych informacji, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika. Przetwarzane informacje są zbierane i analizowane w taki sposób, że nie można ich przypisać konkretnej osobie. Ponadto narzędzie to umożliwia analizę skuteczności naszych kanałów marketingowych oraz uzyskanie podstawowych informacji o naszych produktach, co pozwala nam jeszcze lepiej dostosować nasze produkty do potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zaawansowaną analizę sieciową w banerze plików cookie, nasza witryna rozszerza zakres gromadzonych danych. Może to prowadzić do wyciągania wniosków na temat poszczególnych osób. Bez zgody użytkownika nie będziemy gromadzić żadnych danych, które pozwolą nam wyciągać wnioski na jego temat.

 

 1. Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google Adwords

Korzystamy z Google Adwords, produktu firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). W produkcie zastosowano tzw. technologię śledzenia konwersji. Polega to na umieszczeniu przez Google pliku cookie w urządzeniu końcowym osób odwiedzających nasze witryny, które wchodzą na nie po kliknięciu reklamy Google. Plik cookie jest ważny przez 30 dni. W okresie ważności tego pliku cookie zarówno Google, jak i my możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął na taką reklamę i w ten sposób dotarł do wcześniej zdefiniowanej strony naszej witryny. Piksel śledzący jest następnie umieszczany na urządzeniach końcowych osób odwiedzających naszą witrynę, co pozwala nam ustalić, czy osoba ta złożyła zamówienie, a jeśli tak, to o jakiej wartości. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji o tożsamości odwiedzającego, a jedynie łączną liczbę osób, które zostały przekierowane na stronę konwersji wskazaną przez nas za pośrednictwem reklamy Google oraz wartości zamówień. Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Google można znaleźć tutaj.  W powyższym zakresie standardy związane z ochroną danych osobowych gwarantowane są przez Google (jako niezależne od nas).

 

 1. Korzystanie z narzędzi śledzenia trbo GmbH

Na naszej stronie internetowej technologie firmy trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 Monachium, http://www.trbo.com/ (zwanej dalej "trbo") są wykorzystywane do optymalizacji naszej oferty online, pomiaru skuteczności naszych reklam online oraz do odtwarzania spersonalizowanych ofert. Zawarliśmy z firmą trbo umowę dotyczącą realizacji zamówień.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, używamy narzędzi śledzących (w szczególności tzw. plików cookie i sygnałów nawigacyjnych).

Dane gromadzone i wykorzystywane w tym zakresie są zawsze przechowywane wyłącznie pod pseudonimem, pod nazwą uniemożliwiającą identyfikację (np. losowym numerem identyfikacyjnym) i nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika (np. nazwiskiem, adresem itp.).

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Usuwanie danych na poziomie użytkownika i wydarzenia odbywa się nie później niż 14 miesięcy po ich zgromadzeniu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą trbo w wyżej wymienionych celach można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość lub zmienić wybrane preferencje. W tym celu należy kliknąć na ustawienia plików cookie w stopce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w trbo można znaleźć na: https://www.trbo.com/en/privacy-policy/

 

 1. Menedżer tagów Google

Do hostowania naszej strony internetowej korzystamy z usługi Google „Menedżer tagów Google”. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Menedżer tagów Google jest narzędziem pomocniczym i gromadzi dane osobowe wyłącznie do celów technicznie niezbędnych. Menedżer tagów Google zapewnia ładowanie innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

 

 1. OpenStreetMap

Do tworzenia map wykorzystujemy OpenStreetMap, usługę OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB 4 0 WS, Wielka Brytania, zwaną dalej „OpenStreetMap”.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, w której zintegrowana jest usługa OpenStreetMap, OpenStreetMap zapisuje plik cookie na jego urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W związku z tym ustawienia użytkownika i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia strony lub zapewnienia funkcjonalności usługi OpenStreetMap. Przetwarzanie to umożliwia OpenStreetMap identyfikację strony internetowej, z której wysłano zapytanie użytkownika oraz adres IP, na który ma zostać wysłana mapa trasy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje o OpenStreetMap znajdują się na

https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

 

 1. Wykorzystanie banerów cookie

Odbiorcą danych w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. e) RODO jest Usercentrics GmbH. W kontekście przetwarzania zamówień KiK przekazuje dane osobowe (dane dotyczące zgody) do Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Monachium, Niemcy jako podmiotu przetwarzającego zamówienia. Dane dotyczące zgody oznaczają następujące dane: Data i godzina wizyty lub zgody / odmowy, informacje o urządzeniu. Dane są przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (obowiązek dostarczenia dowodu zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO) oraz związanej z tym dokumentacji zgody, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Do przechowywania danych wykorzystywana jest pamięć lokalna. Dane dotyczące zgody będą przechowywane przez 3 lata. Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

 

 1. Microsoft Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Microsoft Advertising firmy Microsoft Ireland Operations Limited (z siedzibą w Irlandii/EU) (dawniej Bing Ads). Narzędzie Universal Event Tracking (UET) - Tool jest używane przez Microsoft Advertising, stanowiącą usługę marketingową online, aby pomóc nam kierować reklamy w wyszukiwarce Microsoft Bing. W tym celu Microsoft Advertising wykorzystuje pliki cookie. Identyfikatory internetowe (np. identyfikatory plików cookie), adresy IP, identyfikatory urządzeń oraz szczegóły dotyczące urządzenia użytkownika i ustawień przeglądarki stanowią przetwarzane dane osobowe.

Microsoft Advertising służy do optymalizacji umieszczania reklam. Więcej informacji na temat tych operacji przetwarzania, stosowanych technologii, przechowywanych danych i okresu przechowywania można znaleźć w ustawieniach naszego narzędzia do zarządzania zgodami. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę za pomocą naszego narzędzia do zarządzania zgodami.

Nie można wykluczyć przekazywania danych do firmy Microsoft Corp. w Stanach Zjednoczonych w przypadku usług firmy Microsoft. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych firmy Microsoft. https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

 

 1. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited (z siedzibą w Irlandii/UE). Google Analytics to usługa analityki internetowej, której używamy do zbierania i analizowania danych o zachowaniu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje w tym celu pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe przetwarzane są w postaci identyfikatorów internetowych (w tym identyfikatorów plików cookie), adresów IP, identyfikatorów urządzeń oraz informacji o interakcjach z naszym serwisem. Niektóre z tych danych to informacje przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Ponadto pliki cookie służą do przechowywania dalszych informacji o urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik. Google Analytics będzie przechowywać takie informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych na urządzeniu użytkownika tylko za jego zgodą.

Google Ireland będzie przetwarzać zebrane w ten sposób dane na nasze zlecenie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników, tworzenia raportów z aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Podrabiane profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie przetworzonych danych.

Przechowywanie plików cookie oraz opisane tu dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą użytkownika. W związku z tym podstawą prawną przetwarzania danych w związku z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 litera RODO. Można odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, korzystając z naszego narzędzia do zarządzania zgodami.

Dane osobowe przetwarzane w celu udostępniania Google Analytics w naszym imieniu mogą być przekazywane do dowolnego kraju, w którym znajdują się placówki Google Ireland lub podwykonawcy przetwarzania Google Ireland.

Używamy Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników Google Ireland jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie może być łączony z innymi danymi. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: www.google.com/policies/technologies/ads/ .

Korzystamy z Google Analytics w wersji 4. Pozwala nam to śledzić dane dotyczące interakcji z urządzeniem i sesją. Dzięki temu możemy umieszczać poszczególne działania użytkowników w kontekście i analizować długoterminowe relacje. Dane o działaniach użytkowników są przechowywane przez 14 miesięcy, a następnie są automatycznie usuwane. Wszystkie inne dane zdarzeń są przechowywane przez 2 miesiące, a następnie automatycznie usuwane. Wygasłe dane są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Korzystamy również z funkcji reklamowej Google Analytics (remarketing). Ta funkcja, wraz z funkcjami Google obsługującymi różne urządzenia, umożliwia nam wyświetlanie reklam w bardziej ukierunkowany sposób i prezentowanie użytkownikom reklam opartych na zainteresowaniach. Remarketing pokazuje użytkownikom reklamy i produkty, które uznają za interesujące na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google. Ta funkcja pozwala nam łączyć odbiorców reklam utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google Ads na różnych urządzeniach. W ten sposób spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach komunikaty reklamowe, dostosowane do użytkownika na podstawie jego wcześniejszego przeglądania i zachowania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google powiąże w tym celu jego przeglądarkę internetową i historię aplikacji z jego kontem Google. Oznacza to, że te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się swoim kontem Google. Zebrane dane są zapisywane na jego koncie Google wyłącznie na podstawie jego zgody, którą może wyrazić lub wycofać od Google. W przypadku tych połączonych usług dane są gromadzone przez Google Analytics w celach reklamowych. Aby wesprzeć funkcję remarketingu, Google Analytics rejestruje tymczasowe identyfikatory użytkowników uwierzytelnione przez Google, które są powiązane z naszymi danymi Google Analytics. Służy do definiowania i tworzenia odbiorców w celu promowania reklam na wielu urządzeniach”.

 

 1. Przypomnienie o opinii za pośrednictwem Trusted Shops

Jeśli podczas składania zamówienia lub po jego złożeniu zostanie na to wyrażona wyraźna zgoda, aktywując odpowiednie pole wyboru lub klikając przeznaczony do tego celu przycisk ("Oceń później"), przekażemy Państwa wybór drogą e-mailową do: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.com) w celu wysłania pocztą elektroniczną wiadomości e-mail o możliwości wystawienia oceny zamówienia. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość na wskazany w pkt. 23 poniżej adres kontaktowy lub bezpośrednio do Trusted Shops.

 

 1. Narzędzie CUX:

Korzystamy z narzędzia cux.io, który dostarcza nam CUX Research sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-608) przy ul. Robotniczej 42A (KRS: 0000792391). W tym zakresie realizujemy działania a nasz prawnie uzasadniony interes polega na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Narzędzie to wykorzystujemy dla podniesienia celów jakościowych. Działa ono w oparciu o własny mechanizm „Web Storage”.

Narzędzie cux.io rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego pobytu na naszej stronie internetowej, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. Jednocześnie, zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, narzędzie cux.io nie udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację osób odwiedzających naszą stronę internetową, gdyż dane osób korzystających z naszej strony internetowej są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów cux.io.

Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach narzędzia cux.io to, w szczególności:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba na naszej stronie internetowej;
 2. czas spędzony na naszej stronie internetowej oraz na jej podstronach, podstrony, jakie są przeglądane w ramach naszego serwisu;
 3. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu;
 4. źródło, z którego przechodzi dana osoba do naszego serwisu;
 5. miejsca, w które dana osoba klika myszką na naszych stronach.

W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie źródłowym naszej strony monitorujący kod cux.io. Wykorzystuje on pliki cookie narzędzia cux.io. Z poziomu naszej strony internetowej, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookie, użytkownik może wyłączyć kod śledzący cux.io.

Więcej na temat polityki przetwarzania danych przez cux.io, wskazujemy na politykę prywatności cux.io https://app.cux.io/legal/privacy-policy

 

23. Wykorzystanie Visual Website Optimizer (VWO) 

Ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie do optymalizacji swojej obecności online - Visual Website Optimizer (VWO), które poprzez pomiar anonimowych danych analizuje korzystanie z witryny internetowej. Na podstawie uzyskanych informacji dotyczących potrzeb użytkowników witryny internetowej stale poprawiana jest użytkowość obecności online. Oprogramowanie to wykorzystuje w tym celu pliki cookie. Możesz w każdej chwili odrzucić ustawienie tych plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności VWO: https://vwo.com/compliance/privacy-principles/ 

 

Jeśli nie chcesz być śledzony przez VWO, możesz się temu sprzeciwić tutaj: https://vwo.com/de/opt-out/ 

 

24. Wykorzystanie Mouseflow 

Ta strona internetowa korzysta z Mouseflow, narzędzia do analizy internetowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania. Przetwarzanie danych służy analizie tej witryny internetowej i jej odwiedzających. W tym celu zbierane i przechowywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Na ich podstawie mogą być tworzone profile użytkowania pod pseudonimem. Do tego mogą być wykorzystywane pliki cookie. W narzędziu do analizy internetowej Mouseflow są rejestrowane losowo wybrane pojedyncze wizyty (tylko z anonimizowanym adresem IP). Powstaje wtedy protokół ruchów myszką i kliknięć z zamiarem odtwarzania losowych wizyt na stronie internetowej i wyciągania z nich potencjalnych ulepszeń dla strony. Dane zebrane za pomocą Mouseflow nie są używane do identyfikacji osobistej odwiedzającego tę stronę internetową bez osobnej zgody osoby, ani nie są łączone z danymi osobowymi dotyczącymi nosiciela pseudonimu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes w bezpośredniej komunikacji z klientami i dostosowaniu strony internetowej do ich potrzeb. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z powodów wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Możesz to zrobić, dezaktywując rejestrację na wszystkich stronach internetowych korzystających z Mouseflow, globalnie dla używanej przeglądarki pod tym linkiem: https://mouseflow.com/opt-out/ 

 

Jeśli jesteś zainteresowany przetwarzaniem danych na zlecenie, możesz je zawrzeć bezpośrednio z nami za pośrednictwem RightSignature online: https://mouseflow.com/legal/gdpr/ 

25. Możliwość kontaktu oraz przysługujące uprawnienia.

Użytkownik ma prawo do:

 1. bezpłatnej informacji na temat przechowywanych przez nas danych dotyczących jego osoby (prawo dostępu wraz z możliwością uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych),
 2. prawo do żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych,
 7. prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (cofnięcie zgody nie wpływa wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia),
 8. prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania danych osobowych
 9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt )

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności celem skorzystania z któregokolwiek w/w uprawnienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:


Inspektor Ochrony Danych Osobowych KIK sp. z o.o.

Pani Magdalena Tyrakowska-Szymczak:
KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław
Mail: 
odo@kik.pl

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest

KiK Textil Sp. z o.o.
ul. Legnicka 21a
53-671 Wrocław
Tel.: + 48 66 81 81 981
Mail: info@kik.pl


Zarząd i dalsze informacje na temat firmy można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

 

Regulacje prawne

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE