Deklaracja zgodności

Drogi Gościu KiK,

Na tej stronie można zapoznać się z deklaracjami zgodności dla naszych produktów zgodnie z wymogami dyrektyw unijnych:  
• Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE, 
• Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (PPE) 2016/425/UE, 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE dla wyrobów niskonapięciowych, 
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek 
• W odniesieniu do wyrobów elektrycznych i elektronicznych:  
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie)
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
3. Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
5. 2014/53/UE Dyrektywa radiowa RED

                                                             

Uwaga:

Deklaracje zgodności można znaleźć na poniższej liście pod odpowiednimi numerami artykułów. Numery artykułów można znaleźć na opakowaniu pod kodem kreskowym lub w sklepie internetowym na stronie danego produktu.
Uwaga: do przeglądania plików PDF potrzebny jest program Adobe Reader. Jest to program dostępny do ściągnięcia bezpłatnie, którego można używać do wyświetlania plików PDF.
 

Numer artykułu
Opis artykułu 
Download

1121954

Oven glove, Pack of 2, 17x32cm

PDF Download

 

1121945

Pot holder, Pack of 2

PDF Download

 

1106493

Oven glove, Pack of 2, 17x32cm

PDF Download

 

1106506

Pot holder, Pack of 2

PDF Download

 

1179696

Girls Sunglasses Basic

PDF Download

 

Regulacje prawne

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE