Ogólne warunki uczestnictwa w myKiK

Poniższe warunki uczestnictwa obowiązują dla Programu Kart Lojalnościowych KiK (zwanym dalej „myKiK"). Składając wniosek i uczestnicząc w myKiK zgadzają się Państwo na poniższe warunki.

Uczestnictwo w myKiK

 • Aby móc w pełni skorzystać z programu myKiK, należy zarejestrować się w Programie Kart Lojalnościowych myKiK. Można to zrobić online, za pośrednictwem aplikacji myKiK lub na miejscu w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.
 • Po dokonaniu rejestracji i udzieleniu wszystkich wymaganych informacji i/lub zgód, Karta Lojalnościowa myKiK zostanie wydana użytkownikowi w formie fizycznej lub cyfrowej.
 • Można również posiadać jednocześnie fizyczną i cyfrową Kartę Lojalnościową; mimo że te Karty Lojalnościowe zawierają różne numery kart, pozostają one powiązane ze sobą.
 • W zależności od sposobu rejestracji otrzymają Państwo fizyczną lub cyfrową Kartę Lojalnościową myKiK. Fizyczną Kartę Lojalnościową otrzymają Państwo przy kasie w sklepie, a cyfrową Kartę Lojalnościową myKiK w aplikacji lub w naszym sklepie internetowym. Cyfrowa Karta Lojalnościowa myKiK może być również powiązana w naszych sklepach stacjonarnych z fizyczną Kartą Lojalnościową myKiK; jeżeli pierwsza rejestracja odbywa się za pomocą fizycznej Karty Lojalnościowej myKiK, wówczas Karta ta zostanie automatycznie powiązana z cyfrową Kartą Lojalnościową myKiK, pod warunkiem ustalenia identycznych danych pomiędzy obiema Kartami Lojalnościowymi.
 • Aby złożyć wniosek o kartę lojalnościową myKiK, należy posiadać ważny adres e-mail.
 • Jedna osoba może korzystać tylko z jednej Karty Lojalnościowej myKiK. Fizyczną Kartę Lojalnościową myKiK połączoną z cyfrową Kartą Lojalnościową myKiK (lub odwrotnie) należy traktować jako jedną Kartę.
 • Wraz z wydaniem nowej Karty Lojalnościowej automatycznie wygasa ważność dotychczasowej Karty Lojalnościowej myKiK.
 • Korzystanie z Karty Lojalnościowej myKiK jest wyraźnie ograniczone do użytku osobistego; jakiekolwiek używanie jej do celów komercyjnych lub innych niż użytek osobisty jest zabronione.
 • myKiK obowiązuje we wszystkich polskich sklepach stacjonarnych KiK oraz w polskim sklepie internetowym, o ile nie zaznaczono inaczej.
  Oferty myKiK są ważne tylko wtedy, gdy w związku z danym zakupem korzystają Państwo z Karty Lojalnościowej myKiK lub numeru Karty Lojalnościowej myKiK i dlatego nie obowiązują w odniesieniu do klientów, którzy nie korzystają z Karty Lojalnościowej myKiK.
 • Oferty w ramach myKiK są odpowiednio oznaczone (np. logo) i można je znaleźć w sklepach stacjonarnych, w broszurze, w sklepie internetowym, w aplikacji, przez e-mail i/lub w inny sposób.
 • Oferty myKiK mogą podlegać pewnym dodatkowym warunkom, które nie zostały wymienione w niniejszych warunkach uczestnictwa. W takim przypadku te dodatkowe warunki zostaną określone odrębnie dla każdej indywidualnej oferty.
 • Oferty myKiK mają ograniczoną ważność i odnoszą się do ograniczonego stanu/ilości, dlatego po upływie ważność oferty lub po wyczerpaniu stanu/ilości, nie można z nich wywodzić roszczeń prawnych.
 • Oferty myKiK nigdy nie mogą być wypłacane w gotówce.
 • Warunki uczestnictwa w myKiK nie zastępują żadnych innych powszechnie obowiązujących warunków handlowych. W przypadku sprzeczności między warunkami uczestnictwa w myKiK a innymi warunkami handlowymi pierwszeństwo mają warunki obowiązujące w odniesieniu do myKiK.
 • Ponoszą Państwo odpowiedzialność za aktualizowanie swojego adresu e-mail i danych kontaktowych. Jest to ważne na przykład po to, aby móc oferować Państwu kupony rabatowe. Jeśli z powodu tego, że Państwa dane kontaktowe nie są poprawne lub aktualne lub tego, że Państwa adres e-mail jest nieprawidłowy (lub z powodu innej okoliczności, za którą Państwo ponoszą odpowiedzialność, np. z powodu zapełnienia Państwa skrzynki odbiorczej), znajdą się Państwo w niekorzystnej sytuacji, w żadnym momencie nie jesteśmy zobowiązani do naprawienia tej niekorzystnej sytuacji.
 • Wprowadzone dane osobowe oraz zakupy dokonane za pomocą Karty Lojalnościowej myKiK są przechowywane w bazie danych KiK. KiK szanuje Państwa prywatność i zapewnia, że przekazane nam przez Państwa dane osobowe są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. KiK wykorzystuje Państwa dane dotyczące zakupu oraz Państwa zachowanie w sieci i na podstawie tych informacji może Państwu przesyłać dopasowane indywidualnie newslettery oraz wskazywać na produkty i usługi, które KiK wybrał specjalnie dla Państwa. Dzięki danym udostępnionym nam przez Państwa możemy jeszcze lepiej dostosować naszą stronę internetową i nasze oferty do Państwa osobistych preferencji. Używamy zebrane od Państwa dane do tego, by przewidywać Państwa zachowanie podczas zakupów oraz by pozycjonować nasze produkty w najlepszy sposób na wyświetlanej stronie internetowej. Dalsze informacje w tym zakresie znajdują się w polityce prywatności na stronie https://firma.kik.pl/ochrona-danych-mykik.

 

Upust cenowy dla wybranego przez Państwa produktu po każdym piątym z kolei zakupie w sklepie stacjonarnym

 • Po każdym piątym z kolei zakupie z użyciem Karty Lojalnościowej myKIK w danym sklepie stacjonarnym spółki KiK Textil Sp. z o. o. otrzymają Państwo bon towarowy uprawniający Państwa przy następnych zakupach w jednym z naszych sklepów stacjonarnych do upustu cenowego w wysokości 20% dla wybranego przez Państwa produktu. Jeśli podczas Państwa następnych zakupów zdecydują się Państwo na więcej niż jeden produkt, wówczas upust cenowy w wys. 20% zostanie zastosowany do najdroższego produktu.
 • Każdy zakup się liczy.
 • Na jeden dzień może przypadać tylko jeden zakup. Kilka zakupów w jednym dniu liczy się jako jeden zakup.
 • Po każdy piątym zakupie z użyciem Karty Lojalnościowej myKIK w danym sklepie stacjonarnym zostanie wystawiony fizyczny bon towarowy.
 • Jeśli dokonają Państwo całkowitego zwrotu dokonanego zakupu, tzn. że ilość zwróconych produktów będzie równa ilości zakupionych produktów, wówczas od ilości Państwa już zgromadzonych zakupów zostanie automatycznie odjęty jeden zakup.
 • Bon towarowy, jeśli nie podano inaczej, jest ważny przez 8 tygodni od daty jego wystawienia.

Upust cenowy dla produktów zmieniających się co miesiąc

 • Jako właściciel Karty Lojalnościowej myKiK otrzymają Państwo w każdym miesiącu upust cenowy w wysokości 15 % dla produktów zmieniających się.
 • Produkty zmieniające się co miesiąc zostaną w danym sklepie stacjonarnym i/lub sklepie internetowym odpowiednio oznaczone tak, aby było jasne, w odniesieniu do których produktów istnieje możliwość skorzystania z upustu cenowego.
 • Informacja o upuście może zostać podana w sklepach stacjonarnych, w sklepie internetowym, poprzez aplikację lub drogą mailową.
 • Oferty obowiązują zawsze w bieżącym miesiącu kalendarzowym, o ile nie podano innej informacji.
 • Istnieje możliwość, że dla określonych ofert będą obowiązywać ograniczenia, np. takie, że oferty są ważne tylko sklepie internetowym lub tylko w określonym sklepie stacjonarnym. Jeśli będą obowiązywać jakieś ograniczenia, wówczas zostaną one podane przy każdej ofercie.
 • Oferty KiK obowiązują wyłącznie do wyczerpania zapasów. KiK dochowa najwyższej staranności przy sporządzaniu ofert i ustalaniu rabatów, łącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.

Wymiana produktów bez paragonu

 • Dzięki uczestnictwu w programie myKiK mogą Państwo dokonać wymiany lub zwrotu produktów także bez paragonu. Istnieje taka możliwość, ponieważ Państwa zakup został dokonany przy użyciu Karty Lojalnościowej myKiK oraz został zapisany na Państwa koncie myKiK i dzięki temu może zostać odnaleziony w systemie. Warunkiem dokonania wymiany lub zwrotu bez paragonu jest więc to, aby a) Państwa Karta Lojalnościowa myKiK została powiązana z zakupem; oraz aby b) w przypadku wymiany lub zwrotu została przedłożona Karta Lojalnościowa myKiK, za pomocą której zakup został dokonany.
 • Termin wymiany lub zwrotu produktów pozostaje bez zmian.
 • Należy przedłożyć oryginalne opakowanie, a produkt musi posiadać metki.
 • Jeśli odeślą Państwo produkt, który zakupili Państwo przy użyciu bonu towarowego myKiK, wówczas bon ten nie zostanie zwrócony. Jednakże otrzymają Państwo z powrotem faktycznie wydaną kwotę.

Upust cenowy dla kosztów wysyłki

 • Jako właściciel Karty Lojalnościowej myKiK przy zamawianiu produktów ze sklepu internetowego (o ile Karta Lojalnościowa jest powiązana z Państwa kontem użytkownika) otrzymają Państwo upust cenowy w wysokości 20% dla kosztów wysyłki.
 • Państwa zamówienie może zostać wysłane pod Państwa adres zamieszkania (usługi pocztowe i przesyłkowe) lub odebrane w jednym ze sklepów stacjonarnych według Państwa wyboru ("Click & Collect").

Rezerwacja produktów w danym sklepie stacjonarnym

 • Jako właściciel Karty Lojalnościowej myKiK mają Państwo możliwość zlecenia odłożenia produktów w danym sklepie stacjonarnym i/lub ich zarezerwowania. Długość rezerwacji wynosi 1 dzień i jest ograniczona do 3 produktów dziennie.
 • Rezerwacje mogą być przyjmowane tylko po przedłożeniu Karty Lojalnościowej myKiK.

Niespodzianka urodzinowa

 • Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie maili reklamowych, wówczas w dniu Państwa urodzin lub w okolicach tej daty mogą otrzymać Państwo niespodziankę urodzinową.
 • Planowana niespodzianka urodzinowa składa się albo z bonu rabatowego albo z prezentu, który muszą Państwo odebrać w danym sklepie stacjonarnym. W obu przypadkach otrzymają Państwo powiadomienie drogą mailową.
 • Niespodzianka urodzinowa od czasu do czasu może ulegać zmianie i jest ustalana przez nas. Nie mają Państwo możliwości dowolnego wyboru niespodzianki urodzinowej, również w przypadku, kiedy inny klient otrzymał niespodziankę urodzinową, która się Państwo bardziej podoba i którą byście Państwo preferowali.

Zakończenie uczestnictwa

 • Każdy posiadacz Karty Lojalnościowej może wypowiedzieć swój udział w programie Karty Lojalnościowej myKiK w formie tekstowej w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy przesłać do KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław lub najlepiej pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kik.pl i jest ono skuteczne z chwilą kiedy wpowiedzenie dotrze do naszej wiadomości.
 • Jeśli zarejestrowali się Państwo za pośrednictwem aplikacji myKiK, mogą Państwo wyrejestrować się również tą drogą. W tym celu należy otworzyć ustawienia w aplikacji myKiK i kliknąć w pole „Usuń konto", a następnie potwierdzić. Państwa konto klienta w programie Karty Lojalnościowej myKiK zostanie wówczas nieodwołalnie usunięte.
 • Wymienione tu w warunkach uczestnictwa korzyści dostępne w ramach myKiK wygasają natychmiast po zakończeniu uczestnictwa.
 • Skumulowane zakupy dokonane w celu otrzymania bonu towarowego zostają trwale usunięte wraz z wypowiedzeniem, nawet jeśli po okresie wypowiedzenia ponownie zarejestrują się Państwo do udziału w myKiK.
 • Wszystkie zapisane informacje o zakupach oraz dane osobowe zostaną usunięte, chyba że mamy uzasadniony interes w zachowaniu określonych informacji lub obowiązuje ustawowy okres ich przechowywania (np. jeśli posiadają Państwo zwykłe konto KiK). Anonimowe (zbiorcze) informacje o zakupach mogą być przechowywane.

Zagubiona, skradziona lub uszkodzona fizyczna Karta Lojalnościowa myKiK

 • W przypadku zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej myKiK należy jak najszybciej skontaktować się z KiK, abyśmy mogli zablokować kartę myKiK. W wybranym sklepie stacjonarnym KiK otrzymają Państwo nową Kartę Lojalnościową, z którą możemy powiązać Państwa konto myKiK.

Nadzór i nadużycia

 • KiK zastrzega sobie prawo do kontroli korzystania z myKiK przez uczestników pod kątem zgodności z niniejszymi Ogólnymi warunkami uczestnictwa w myKiK, w szczególności w zakresie korzystania z Karty Lojalnościowej myKiK wyłącznie do użytku osobistego.
 • Niewłaściwe korzystanie z usług i świadczeń oferowanych w ramach myKiK jest zabronione. Jakiekolwiek niewłaściwe korzystanie z myKiK i/lub inne naruszenie niniejszych warunków może skutkować wykluczeniem z programu Kart Lojalnościowych i/lub unieważnieniem zebranych numerów zakupów i/lub niezrealizowanych bonów bez zachowania okresu wypowiedzenia. O powyższych okolicznościach posiadacz Karty zostanie powiadomiony drogą e-mailową na wskazany adres e-mail lub poprzez wiadomość SMS na podany numer telefonu komórkowego.

Odpowiedzialność

 • KiK odpowiada za szkody zgodnie z polskimi przepisami.

Zmiany i zakończenie myKiK

 • KIK ma prawo do dokonania zmiany Ogólnych Warunków Uczestnictwa ze skutkiem na przyszłość.
 • Roszczenia, które powstały przed wejściem w życie nowych Ogólnych Warunków Uczestnictwa pozostają bez zmian.
 • Przyczyną uprawniającą KIK do zmiany Ogólnych Warunków Uczestnictwa jest w szczególności:
  • konieczność dostosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa do wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • skierowanie do KIK wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych przez organ administracji publicznej, o ile wpływają one na treść Ogólnych Warunków Uczestnictwa lub nakładają na KIK obowiązek modyfikacji ich treści,
  • rozszerzenie, ograniczenie lub zmiana zakresu Programu Kart Lojalnościowych KiK wymagające modyfikacji treści Ogólnych Warunków Uczestnictwa,
  • istotna zmiana sytaucji ekonomicznej KIK lub polityki sprzedażowej uzasadniające potrzebę wprowadzenia zmian w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
 • KIK przekaże członkowi Programu Kart Lojalnościowych myKiK informacje o zmianach Ogólnych Warunków Uczestnictwa, dacie ich wejścia w życie oraz przyczynie zmian na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail lub SMS na numer telefonu komórkowego wskazany przez posiadacza Karty Lojalnościowej myKiK.
 • Posiadacz karty lolajnościowej myKIK, który nie akceptuje zmian Ogólnych Warunków Uczestnictwa, uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uczestnictwa najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie tych zmian. Wypowiedzenie należy przesłać do KiK Textil Sp. z o.o., ul. Legnicka 21a, 53-671 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kik.pl i jest ono skuteczne z chwilą kiedy wpowiedzenie dotrze do naszej wiadomości.
 • W takim przypadku uczestnictwo ulega rozwiązaniu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmienionych Ogólnych Warunków Uczestnictwa na koniec dnia. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu listem poleconym przed jego upływem lub oświadczenia na adres E-Mail wksazany powyżej. Brak wypowiedzenia w ww. terminie lub posługiwanie się po tej dacie Kartą Lojalnościową myKIK oznacza akceptację nowych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
 • W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa z powodu zmian w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa lub zakończenia programu Kart Lojalnościowych, bony można zrealizować w terminie oznaczonym na danym bonie lub zgodnie z terminem wynikającym z poprzednio obowiązujących Ogólnych Warunków Uczestnictwa .
 • KiK ma prawo zakończyć program Kart Lojalnościowych myKiK z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania tego okresu, jeżeli zaistnieje ważna przyczyna. Roszczenia, które powstały już w momencie zakończenia, pozostają bez zmian.
 • Ważną przyczyną uprawniającą KIK do zakończenia programu Kart Lojalnościowych myKIK jest w szczególności:
  • zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na program i skutkująca koniecznością zakończenia programu;
  • skierowanie do KIK wiążących zaleceń, decyzji lub innych aktów administracyjnych lub orzeczeń przez organ administracji publicznej lub sąd skutkujacych koniecznością zakończenia programu;
  • istotna zmiana sytaucji ekonomicznej lub prawnej KIK lub polityki sprzedażowej uzasadniające potrzebę zkończenia programu;
  • wprowadzenie w miejsce programu innych form działalności promocyjno-marketingowej;
  • zaistnienie innej obiektywnej okoliczności uzasadniającej zakończenie Programu.
 • Informacja o zakończeniu programu Kart Lojalnościowych myKiK, wraz z podaniem daty zakończenia i przyczyn, przekazywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez posiadacza Karty Lojalnościowej myKiK i/lub na stronie internetowej www.firma.kik.pl

 

Pozostałe postanowienia

 • Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe podlegają prawu polskiemu.

myKiK Strona główna

Newsletter

Zapisz się do Newsletter

Wprowadzamy specjalne oferty, promocje rabatowe i osobiste trendy do Twojego domu.

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE